به نقل از فرانس ۲۴، منابع خبری آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده «نیکلا سارکوزی» در پاریس را گزارش دادند.

این دادگاه برای رسیدگی به اتهام فساد و اعمال نفوذ غیرقانونی این مقام فرانسوی برگزار می‌شود. سارکوزی متهم به اعمال نفوذ غیرقانونی در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) بر یک قاضی موناکوست که باعث شده است این قاضی ترفیع بگیرد و در قبال آن اطلاعات فساد مالی سارکوزی را منتشر نکند. در این دادگاه «تیه‌ری هرتسوگ» وکیل سارکوزی، و نیز «ژیلبر آزی‌بِر» قاضی مذکور نیز حضور خواهند داشت.

در ابتدا بنا بود این دادگاه در سال ۲۰۱۴ برگزار شود، اما به تعویق افتاد و اکنون در تاریخ ۲۳ نوامبر تا ۱۰ دسامبر (۳ آذر تا ۲۰ آذر) برگزار خواهد شد. اگر در این دادگاه متهم بودن سارکوزی به اثبات برسد او به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه‌ای به مبلغ یک میلیون یورو محکوم خواهد شد.

ماه گذشته نیز سارکوزی برای پرونده‌ اتهامی خود  مرتبط با لیبی در دادگاه حاضر و در آن مجرم شناخته شد. بازپرس در آن دادگاه علیه او اعلام جرم کرد.

پرونده سارکوزی که با لیبی مرتبط است به وقایعی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) اشاره دارد و در دادگاه ماه گذشته او در جرایم «تبانی برای فساد»، «پنهان کردن اختلاس از اموال عمومیِ لیبی»، و همچنین «تأمین مالیِ غیرقانونیِ کارزار انتخاباتی» مجرم شناخته شد.