به نقل از سی ان ان، ریچارد هاس، از اندیشمندان معروف حوزه روابط بین الملل و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا که بازوی اصلی مشورتی برای دولتمردان آمریکایی است گفت: جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا در دنیایی مسئولیت امور را برعهده می‌گیرد که در مقایسه با گذشته تغییر کرده است. یکی از این تغییرات، قدرت گرفتن چین است که رقیبی هم تراز با آمریکا است.

وی افزود: چین شبیه اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوران جنگ سرد نیست. چین کشوری است که از نظر اقتصادی به اقتصاد جهانی پیوسته است و نه اینکه صرفا رقیب سیاسی و اقتصادی برای آمریکا باشد. تغییر دیگر، ظهور طیف متنوعی از مسائل جهانی است که شیوع همه گیر کرونا، یکی از مصادیق آن است. تغییرات اقلیمی، اشاعه تسلیحات هسته ای، تروریسم، بیماری‌های عفونی و مسائل فضای سایبری ازجمله دیگر مسائل مطرح است. شاهد هستیم که بین سازوکار‌های موجود و کافی بودن پاسخ‌های جهانی به این مسائل، شکاف عظیمی وجود دارد.

ریچارد هاس تاکید کرد: بازگشتن به سازمان جهانی بهداشت یا توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس (در دوران جو بایدن) اقداماتی در جهت صحیح است، اما به تنهایی نمی‌تواند ما را چندان پیش ببرد. تغییر سوم این است که کشورمان دچار چنددستگی شدید و بی سابقه شده است. کشور از نظر سیاسی دچار تفرقه عجیبی شده است. تفرقه در بخش‌های دیگری هم مشهود است.

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا اضافه کرد: در چنین شرایطی، قانع کردن مردم آمریکا برای درگیر شدن در مسائل جهانی، چالشی جدی است. در کنار این چالش، باید به مسائل بین المللی نیز پرداخت که خودشان چالش‌هایی جدی هستند. همه این مسائل سبب می‌شود چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا (بایدن) با کار‌هایی بسیار سخت مواجه باشد.