متن آهنگ اینو میدونی که شدی دار و ندارم سینا درخشنده

 
اینو می دونی؛ که شدی دار و ندارم؟!♫!
من آمارتوُ دارم!♫!